http://nadun.cdd.go.th

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
" พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี "

หน้าหลัก
คลังความรู้
สมุดเยี่ยม
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหมู่บ้าน
โครงการ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
OTOP
งานอาสาสมัคร
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค.
หน่วยงานภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
สพจ.มหาสารคาม
สพอ.วาปีปทุม
สพอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สพอ.ยางสีสุราช
สพอ.นาเชือก
สพอ.บรบือ
สพอ.กุดรัง
สพอ.โกสุมพิสัย
สพอ.กันทรวิัชัย
สพอ.ชื่นชม
สพอ.แกดำ
สพอ.เมืองมหาสารคาม
สพอ.เชียงยืน

 

 
 
 

นายนิคม เหล่าสมบัติ
พัฒนาการอำเภอนาดูน

สำนักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
WWW.nadun.cdd.go.th
Tel. 04379 - 7086

...ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน...
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหา่สารคาม เยี่ยมชมการจัดแสดง และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากการดำเินินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านโกทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีนายชัชวิทย์ ภัทรสุเมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทสการพัฒนาชุมชน สพจ.มหาสารคาม นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอนาดูน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.นาดูนทุกคน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพระธาตุให้การต้อนรับ