||   ประวัติอำเภอ     ||  หsohks]yf     ||     ประวัติความเป็นมา      ||      แผนที่อำเภอ     || 
            ยินดีต้อนรับสู่ :   พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจำปาศรี

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอนาดูน

สารพเรื่องดีๆ...มีไว้แบ่งปันงาน พช.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.).
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนชุมชน
ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
VDR มหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค.
การจัดการความรู้ (KM)
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ
คลังข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR)

 

ข้อมูลตำบลในความรับผิดชอบ

     เรื่องเด่นที่อยากบอก

 

คลิกดูรายละเอียด

โครงการจังหวัดมหาสารคามเยี่ยมเยียนประชาชน

23ธันวาคม 2558 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ตามโครงการจังหวัดมหาสารคามเยี่ยมเยียนประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมออกหน่วยบริการ เช่น KM Mobile ศูนย์บริการเด็กเคลื่อนที่ คลีนิค กทบ. และการจำหน่ายสินค้า OTOP

 

คลิกดูรายละเอียด

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนาดูน

14-18 ธันวาคม 2558 นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนาดูน ได้ออกติดตาม สนับสนุน และออกตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ของกองทุนแม่ฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 14 กองทุน

 

คลิกดูรายละเอียด

อบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559

23-26พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง โดยมีนายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอนาดูน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน

คลิกดูรายละเอียด

 
    เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕พฤศิจกายน ๒๕๕๘
วิธีการเพาะเห็ดขอนขาว ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นางจิรานันท์ ราวินิต.
พัฒนาการอำเภอนาดูน
 

บุคลากร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน

มองเพื่อนบ้านผ่านเว็บ
กรมการพัฒนาชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สพจ.มหาสารคาม
สพอ.เมืองมหาสารคาม
สพอ.โกสุมพิสัย
สพอ.เชียงยืน
สพอ.บรบือ
สพอ.วาปีปทุม
สพอ.นาเชือก
สพอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สพอ.กันทรวิชัย
สพอ.นาดูน
สพอ.กุดรัง
สพอ.แกดำ
สพอ.ชื่นชม
สพอ.ยางสีสุราช
E - Services
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอนาดูน
ตำบลนาดูน อำเภนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๗๙๗๐๘๖
webmaster : นายสุภัทร พุฒศรี