||   ประวัติอำเภอ     ||  หsohks]yf     ||     ประวัติความเป็นมา      ||      แผนที่อำเภอ     || 
            ยินดีต้อนรับสู่ :   พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจำปาศรี

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอนาดูน

สารพเรื่องดีๆ...มีไว้แบ่งปันงาน พช.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.).
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แผนชุมชน
ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
VDR มหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค.
การจัดการความรู้ (KM)
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ
คลังข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR)

 

ข้อมูลตำบลในความรับผิดชอบ

     เรื่องเด่นที่อยากบอก
การซ้อมฟ้อนใหญ่ของตำบลดงดวน เนื่องในงานครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม

14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายผดุงศักดิ์ อิ่บเอิบ นายอำเภอนาดูน ได้มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ การซ้อมรำ ของนางรำทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 250 คน ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน โดยมีพัฒนากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมให้กำลังใจ

 

คลิกดูรายละเอียด

การจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหาคม 2558 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน ประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 มีกิจกรรม 3 ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาดูน ช่วงที่ 2 กิจกรรมลงนามถวายพระพร และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมอำเภอนาดูน ช่วงเย็น กิจกรรมถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัย ณ หอประชุมอำเภอนาดูน

 

คลิกดูรายละเอียด

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ๒๕๕๘

23 กรกฎาคม ๒๕๕๘ อำเภอนาดูนจัดทำโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ณ วัดบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลดงดวน โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนบ้านหนองบัวน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับบริการ

 

คลิกดูรายละเอียด

การประชุมสัญจร หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

7กรกฎาคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมสัญจรหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ ณ ห้องประชุมนครจำปาศรี ที่ว่าการอำเภอนาดูน ชั้น 2 โดยนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอนาดูน ให้เกียรติเป็นกล่าวเปิดการประชุม มีนายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

 

คลิกดูรายละเอียด

 
    เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕พฤศิจกายน ๒๕๕๗
วิธีการเพาะเห็ดขอนขาว ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๗
นายนิคม เหล่าสมบัติ.
พัฒนาการอำเภอนาดูน
 
บุคลากร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
มองเพื่อนบ้านผ่านเว็บ
กรมการพัฒนาชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สพจ.มหาสารคาม
สพอ.เมืองมหาสารคาม
สพอ.โกสุมพิสัย
สพอ.เชียงยืน
สพอ.บรบือ
สพอ.วาปีปทุม
สพอ.นาเชือก
สพอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สพอ.กันทรวิชัย
สพอ.นาดูน
สพอ.กุดรัง
สพอ.แกดำ
สพอ.ชื่นชม
สพอ.ยางสีสุราช
E - Services
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอนาดูน
ตำบลนาดูน อำเภนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๗๙๗๐๘๖
webmaster : นายสุภัทร พุฒศรี